Найдено 50+ «(»

ROZPUSZCZAĆ \(SIĘ\)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-am, -asz розчиняти(ся), розпускати(ся) (заміняти в рідину); розтоплювати(ся); ---- dok. rozpuścić (się) -puszczę -puścisz розчинити(ся), розпустити(ся) roz

STROIĆ \(SIĘ\)

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

-oję, -oisz 1. гарно (пишно) вбирати(ся) 2. прикрашати(ся)

БЕЗОПЛАТНО НАДАНІ ТОВАРИ \(РОБОТИ, ПОСЛУГИ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

це: • товари, що надаються платником податку згідно з договорами дарування, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких

ВЕГЕТАТИВНА \(АВТОНОМНА\) НЕРВОВА СИСТЕМА

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

частина нервової системи хребетних; регулює нервову діяльність внутрішніх органів; в.н.с. утворюють автономні центри головного та спинного мозку, нервові сплетін

ВНУТРІШНЯ ЦІНА ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВОЇ ГРУПИ \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

ціна, за якою реалізується проміжна продукція ПФГ. "Про промислово-фінансові групи в Україні", Стаття 1

ВТОРИННІ ВОДОКОРИСТУВАЧІ \(АБОНЕНТИ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

водокористувачі, які не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні систем

ДЕРЖАВНА КАЗНА \(ДЕРЖАВНА СКАРБНИЦЯ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. государственная казна загальна сума грошових коштів (власних грошей та іноземної валюти), що є у бюджеті держави.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЄСТРУ \(РЕЄСТРАТОР\)

Eкономічна енциклопедія

рос. держатель реестра (регистратор) професійний учасник ринку цінних паперів, який реєструє їх власників, здійснює іншу діяльність. Права та обов'язки Д.р., по

ДОВОДИТИСЯ РОДИЧЕМ, РІДНИЙ БРАТ \(СЕСТРА\) КОМУСЬ, БУТИ РОДИЧЕМ, РІДНЕЮ, СРОДНИ, ЗРІДНІ

Уроки державної мови (з газети «Хрещатик»)

Вряди-годи в засобах масової інформації натрапляєш на слово зрідні. А чи українське воно? Це невдала калька з російського сродни, яку не ввів до свого реєстру ж

ЗБИТОК \(ШКОДА\)

Eкономічна енциклопедія

рос. убыток, ущерб 1. Непередбачені витрати, втрата майна і грошей, недоотримана вигода. 2. Шкода, що завдається діяльністю або діями одного господарського суб'

ЗВОРОТНИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних ф

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР \(КОНТРАКТ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

матеріально оформлена угода двох чи більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припи

КІНЦЕВА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, з метою виробництва якої створюється ПФГ. "Про промислово-фі

МАРКЕТИНГ ПОНОВЛЮЮЧИЙ \(РЕМАРКЕТИНГ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. маркетинг восстановительный (ремаркетинг) підтримка життєвого циклу товару, що втрачає попит на ринку із суб'єктивних причин. Для цього використовують такі

МАРКЕТИНГ СТРИМУЮЧИЙ \(ДЕМАРКЕТИНГ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. маркетинг сдерживающий (демаркетинг) застосовується, коли попит на товари набагато перевищує товарну пропозицію (дефіцит товарних ресурсів). У такому разі

МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОГО \(ІМПОРТНОГО\) КОНТРАКТУ

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

момент, на який здійснено всі обов'язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод. "Про зовнішньоекономічну д

ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повно

ПОСТУПКА ВИМОГИ \(ЦЕСІЯ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. уступка требования (цессия) передача кредитором своїх прав за зобов'язанням під час його дії іншій особі. Здійснюється укладанням угоди між попереднім кред

ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВА ГРУПА \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

об'єднання, до якого можуть входити промислові й сільськогосподарські підприємства, банки, наукові й проектні установи, інші установи та організації всіх форм вл

ПРОМІЖНА ПРОДУКЦІЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВОЇ ГРУПИ \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, яка виробляється учасником ПФГ, використовується для виробниц

ПІДПРИЄМСТВО \(ОПЕРАТОР\) ЗВ'ЯЗКУ

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку. "Про зв'я

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

зміна головного підприємства ПФГ, перезатвердження переліку кінцевої продукції ПФГ та (або) перезатвердження складу учасників ПФГ, що потребує внесення змін до Г

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВА ЗАПОЗИЧЕННЯ \(СПЗ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

міжнародний резервний актив, створений МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, що являє собою "кошик" із п'яти валют, склад яких перегляда

СПІЛЬНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА \(ГОСПОДАРСЬКА\) ДІЯЛЬНІСТЬ

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

діяльність, що базується на співробітництві між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, а ткож на спільном

СЄПН \(SED\)

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

див. «Соціалістична єдина партія Німеччини»

ТОРГОВА ВИРУЧКА \(ВИТОРГ\)

Eкономічна енциклопедія

рос. торговая выручка сума грошей, отриманих торговою організацією, підприємством, продавцем від продажу товарів за певний відрізок часу.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВА ГРУПА \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

ПФГ, до складу учасників якої входять українські та іноземні юридичні особи. "Про промислово-фінансові групи в Україні", Стаття 1

ТУРИСТСЬКИЙ ВАУЧЕР \(ПУТІВКА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичн

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА \(ОСОБИ\) ІНІЦІАТОРІВ СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

фізична особа (особи), яка має у встановленому порядку оформлене доручення ініціаторів представляти в Кабінеті Міністрів України проект створення ПФГ. "Про пром

УЧАСНИК ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

підприємство, банк або інша наукова і проектна установа, організація, створена згідно з законодавством України, чи іноземна юридична особа, що входить до складу

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ \(ОРЕНДА\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у корис

ЧЕКА \(ВЧК\)

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

див. «Всeросійська надзвичайна комісія для боротьби з контррeволюцією і саботажeм»

ІНІЦІАТОРИ СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОФІНАНСОВИХ ГРУП \(ПФГ\)

Словник термінів, уживаних у чинному Законодавстві України

підприємства, наукові та проектні установи, банки, інші установи та організації всіх форм власності, які мають на меті отримання прибутку і відповідно до цього З

Время запроса ( 1.776130997 сек)
T: 1.780219246 M: 1 D: 0